Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Werkgevers zijn verplicht om aandacht te besteden aan ongewenst gedrag. Dat is in de wet psychosociale arbeidsbelasting vastgelegd. Een leidinggevende moet een melding van ongewenste omgangsvormen altijd serieus nemen. Maar voor een werknemer kan het lastig zijn om open over deze problemen te praten.

Als gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk en objectief. Er is geen binding met het bedrijf. Ik ben er om te luisteren, ondersteunen en adviseren. Het advies dat ik geef kan variëren van concrete handvatten voor de medewerker om het probleem zelf of samen met de leidinggevende op te lossen, tot advies tot bemiddeling of begeleiding bij een klacht.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig: deze zijn onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van ‘klagende’ werknemers, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost.

Als vertrouwenspersoon behandel ik alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer je als melder daarmee instemt. Als Vertrouwenspersoon ben ik integer, toegankelijk, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, empathisch, luistervaardig en onpartijdig.

Klik hier voor uitleg functie Vertrouwenspersoon.

Contact:
Marijke Brouwers
Beatrixlaan 1
5735CX Aarle Rixtel

Tel: +31 (0)492 386 109 of +31 (0)6 371 983 79

Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00-08.30 uur.

Of spreek uw boodschap in, dan neem ik z.s.m. contact op.

Of stuur een bericht naar Marijke Brouwers.