Coaching

Multicolored round candies
Het model ‘De Assen van verandering’ biedt uitstekende mogelijkheden om het gehele veranderingsproces te begeleiden. Het focust op de achterliggende strategie van gedrag en gevoel. Eén van de acht ingrediënten voor succesvolle verandering is inzicht. Door de juiste vraagstelling ‘danst’ de coachee als het ware over de assen motivatie, bewustwording, creëren en bevestigen. Hierdoor ontstaat bewustwording over de structuur achter de ervaring met als resultaat definitieve verandering!

De Assen van verandering maakt een belangrijk deel uit van een van de meest vooraanstaande coachopleidingen ter wereld (the Meta-Coach Training System ®) en is sinds kort toegankelijk in Nederland.

NLP