Verzuimpreventie

  • Als werkgever wilt u vast voorkomen dat een van uw medewerkers uit balans dreigt te raken door ziekte of burn-out. Met ons tweesporenbeleid met leefstijl- en mentale coaching bieden wij een goed plan ter voorkoming van uitval van uw gewaardeerde werknemer.
  • Tijdens het inventariseringsgesprek bespreken we met u o.a.:
  • Uw hulpvraag
  • De hulpvraag van uw medewerker
  • Uw verwachting van de balans/disbalans van uw medewerker
  • Met uw medewerker houden wij een intakegesprek

Op basis daarvan maken wij op maat een behandeltraject

  • Dit behandeltraject behelst een gecombineerde behandeling waarin leefstijl, mentale- en emotionele gezondheidsbevordering n.a.v. de intake en eventueel op basis van biometrie en bloedonderzoek wordt meegenomen.

Halverwege het traject vindt een tussentijdse evaluatie plaats en bespreken we het plan m.b.t. de tweede helft van het individuele traject

  • Na afloop van het traject houden wij een nabespreking met u en uw medewerker en worden eventuele toekomstdoelen vastgesteld.

Contact:
Marijke Brouwers
Beatrixlaan 1
5735CX Aarle Rixtel

Tel: +31 (0)492 386 109 of +31 (0)6 371 983 79

Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00-08.30 uur.

Of spreek uw boodschap in, dan neem ik z.s.m. contact op.

Een bericht sturen naar Marijke Brouwers is natuurlijk ook mogelijk.