dragon's head

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is een relatief nieuwe therapievorm. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waar- onder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Schrik- en vermijdingsreacties zijn andere klachten die vaak voorkomen. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere trauma gerelateerde angstklachten.

Geef een reactie