Dinner is served.

Relatietherapie richt zich specifiek op beide partners van een relatie. Centraal tijdens sessies staan – afhankelijk van de vraag van het paar – de patronen, het gedrag en de emoties van partners afzonderlijk en in verhouding tot elkaar. We werken o.a. met EFT, de pijn- en vredescirkels en de ‘duivelse dans’ binnen de relatie.

Als therapeut blijven wij ten alle tijden neutraal. Soms zijn, voorafgaand aan- of tijdens het proces van relatietherapie individuele sessies noodzakelijk.

Tijdens relatietherapie is het mijn taak te observeren en waar te nemen welke patronen er spelen tussen het koppel, waar het ‘stroef’ loopt en welk aandeel elke persoon daarin heeft. Vaak gebeurt dit via gesprek door het stellen van vragen aan beide personen, maar ook met behulp van o.a. systemisch werk en stappenplannen. Elke persoon krijgt ruimte zijn/haar verhaal, beleving en emoties te kunnen verwoorden, onderzoeken en te delen. Als therapeut kan ik jullie helpen om elkaar beter te begrijpen, conflicten uit het verleden op te lossen,  leren constructief te communiceren en met elkaar in contact gaan met als gevolg diepe verbinding.

Ten behoeve van het geven van relatietherapie ben ik gecertificeerd relatietherapeut en werk ik samen met relatietherapeuten Mieke van den Bossche en Arno Koch binnen jullie.nu. Naast de normale therapeuten opleiding volgde ik de jaartraining voor relatietherapie binnen de School voor Relatie therapie;  verdiepingsbijscholingen volgde ik bij Esther Perel en Terry Hargrave.

Geef een reactie